De commandant op inspectie

‘Staat er weer een soldaat voor me, ik moet u wat vertellen commandant!'

Zone 4: Haarlemmermeer, Vijfhuizen, Hoofddorp, Aalsmeer

STELLINGTOUR

Beleef de Stelling van Amsterdam met uw iPhone

Het museum in uw broekzak

 

Naar keuze kunt u starten in Vijfhuizen of Aalsmeer. Deze zone is ideaal voor wandelaars. Er ligt een vrijliggend fietspad dwars door de polder.  Een verrassing want dit  is niet voor niets een NS-wandelroute!

 

 

Gezelligheid voor de forten

 

Zaterdagavond sprak dr. Rijkens, arts te Amsterdam, voor de bezetting van het fort bij Hoofddorp over de gezondheidvoorlichting voor den soldaat." Aan de hand van een serie mooie lantaarnplaten gaf hij den soldaten veel behartenswaardigs . Zijn gehoor volgde den doctor met grote aandacht, wel een bewijs hoezeer men de zwaarte van zijn betoog voelde. Daarna zong mej. Erna Gorzon, begeleid door' mevr. Bety Rijkens-—Culp, enige mooi Hollansche lliederen. 't Was een slot dat pakte.

 

Uit: Algemeen Handelsblad 15-09-1914

Creatief bolwerk

 

Het Fort bij Vijfhuizen kan beschouwd worden als een "voorbeeld fort" voor de eerste reeks van forten die aan de west- en zuidkant van Amsterdam in de jaren 1897-1907 werden gebouwd. Ten tweede omdat het een inspirerend voorbeeld is van een geslaagde herbestemming van een oud fort.  In de jaren vijftig verloren de stellingforten hun militaire status.

lees meer >

Oneindig Noord-Holland maakt via verhalen het rijke erfgoed van Noord-Holland beter toegankelijk voor het publiek. Alle verhalen en diverse wandel- en fietsroutes zijn te vinden op www.oneindignoordholland.nl

 

Cornelis Krayenhoff

 

 

De briljante wetenschapper, militair, waterbouwkundige en cartograaf baron Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff (Nijmegen, 2 juni 1758 – aldaar , 24 november 1840) speelde als vurig patriot een belangrijke rol tijdens de zogeheten Bataafsche Revolutie, en liet tot op de dag van vandaag zijn sporen na als vestingbouwer en cartograaf. Hij kwam uit een roemruchte familie: zijn vader was waterbouwkundige en militair. Bovendien bezat de familie een bierbrouwerij.

 

De jonge Krayenhoff ontving zijn opleiding in Nijmegen, Arnhem en Harderwijk. In die laatste stad leerde hij de latere patriot en voortrekker van de Bataafsche Revolutie H.W. Daendels kennen. Hij studeerde af in de wijsbegeerte en geneeskunde (1777-1783) en vestigde zich als arts te Amsterdam.

 

lees meer >

if then is now is een community om onze culturele erfenis en geschiedenis actief met elkaar te bezoeken, beheren en verrijken, én beleven. Door het verleden (THEN) met het heden (NOW) te verbinden, biedt if then is now een inspirerende belevenis die je kijk op de wereld verandert. Die je stimuleert om binnen de community actief bij te dragen, routes te maken en die je de kans geeft voorbereid op weg te gaan. Do Culture Your Way!

 

http://ifthenisnow.nl/

Schrijf in op onze nieuwsbrief

De onderwaterzetting door het Belgische leger in 1914

De StellingTour is ontwikkeld in opdracht van de Provincie Noord Holland