Een ingewikkelde constructie

'Hoe moeten wij in vredesnaam verder leven?’

Zone 3: Spaarndam, Haarlem, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer

STELLINGTOUR

Beleef de Stelling van Amsterdam met uw iPhone

Het museum in uw broekzak

 

Muurschilderingen

 

De muurschildering in de oost-kazemat van het fort bij Krommeniedijk is voor de kenners heel bekend. Ook in fort bezuiden Spaarndam zou  deze (militaire) schilder een muurschildering hebben aangebracht.

Juni 2014 zijn twee schilderijen ontdekt die door deze man tijdens zijn diensttijd in de 1e WO cadeau zouden zijn  gedaan aan de familie Groot, woonachtig in de boerderij De vogel Phoenix,  naast het fort bij Marken-Binnen. De naam van de schilder is  niet bekend.

 

Bron: Kees de Wildt

 

 

Deze zone start bij het  Fort benoorden Spaarndam en loopt door prachtige natuurgebieden vlak langs de stad Haarlem en de rand van de Haarlemmermeer naar Vijfhuizen

 

 

Fort Knox

 

Fort bij de Liebrug: bewaker van ’s lands oudste spoorlijn werd 'Fort Knox'. Dit fort ligt aan de spoorlijn Haarlem-Amsterdam, de oudste spoorverbinding van ons land. Hoewel het pal naast dit drukke spoor ligt, wordt het door een rij populieren deels aan het zicht onttrokken. Veel treinreizigers zullen zich niet realiseren dat zij dagelijks langs Unesco Werelderfgoed razen.

 

lees meer >

 

Verslag werking zandlichamen Stelling van Amsterdam

 

De majoor der genie H. T. Schalken kreeg nu het woord om een voordracht te houden over de wijze van werken en over de hierdoor verkregen resultaten bij den aanleg van de aardwerken voor de forten en kustbatterijen in de nabijheid van Amsterdam, welke alle in zeer slappe terreinen moesten aangelegd worden.

 

Uit: Notulen Vergadering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, gehouden te 's-Gravenhage op Dinsdag 19 April 1887

 

 

lees meer >

Oneindig Noord-Holland maakt via verhalen het rijke erfgoed van Noord-Holland beter toegankelijk voor het publiek. Alle verhalen en diverse wandel- en fietsroutes zijn te vinden op www.oneindignoordholland.nl

 

 

 

 

 

 

if then is now is een community om onze culturele erfenis en geschiedenis actief met elkaar te bezoeken, beheren en verrijken, én beleven. Door het verleden (THEN) met het heden (NOW) te verbinden, biedt if then is now een inspirerende belevenis die je kijk op de wereld verandert. Die je stimuleert om binnen de community actief bij te dragen, routes te maken en die je de kans geeft voorbereid op weg te gaan. Do Culture Your Way!

 

http://ifthenisnow.nl/

Schrijf in op onze nieuwsbrief

De StellingTour is ontwikkeld in opdracht van de Provincie Noord Holland