Eenzaam, maar paraat

'Dit leven is geen leven, ik zou willen dat ik thuis was!'

Zone 1: Beemster, Purmerend, Edam

STELLINGTOUR

Beleef de Stelling van Amsterdam met uw iPhone

Het museum in uw broekzak

 

Deze zone start bij het imposante Fort bij Spijkerboor en loopt via de Beemster , en benoorden Purmerend naar het stadje Edam.

 

Een flinke wandeling en daarom is het aan te raden om de fiets te pakken.

 

 

Koninklijk bezoek

 

Wij brachten een bezoek aan. het fort Sint Aagtensdijk. Langs een aardigen straatweg hier on daar gestoffeerd met een molen, of met een boerderij reden we voort tot we in  de verte reeds het fort ziende, aan een hoek van den weg een houten bord zagen; cantine leek het wel, die men bezig was met vlagdoek en tropeeën een beetje op te knappen.

 

Lees verder

Waterlinies

 

 

Een gebied laten overstromen in Nederland lijkt erg makkelijk. Toch was de werkelijkheid van de Nederlandse waterlinies een stuk complexer. Om het waterpeil zodanig te regelen dat zowel de locatie als de waterstand kon worden bepaald, was een zeer complex netwerk van sluizen, sloten, komkeringen, dijken en polders nodig. Om effectief het hoofd te bieden aan vijandelijke legers was het van groot belang dat specifiek uitgekozen stukken land werden geïndundeerd door een laag water van ongeveer een halve meter. Hierdoor was het water te diep om doorheen te lopen, maar te ondiep om over te varen. De Nederlanderse waterbouwkundigen lieten de bestaande natuurwegen dus in principe hun gang gaan, maar wel gecontroleerd en op zo'n manier dat ze het waterpeil konden regelen en het water ook weer vertrok nadat het gevaar was geweken.

 

lees meer >

Kunst in gevangenschap

 

Al snel na de ingebruikname werd het Fort bij Spijkerboor gebruikt als gevangenis. Voor ongehoorzame militairen, dienstweigeraars, Engels vliegers, NSBers. Het fort lag afgelegen en had was een groot fort binnen de Stelling van Amsterdam. Deze   gevangenen van diverse pluimage lieten in het fort vele sporen achter.

 

lees meer >

Oneindig Noord-Holland maakt via verhalen het rijke erfgoed van Noord-Holland beter toegankelijk voor het publiek. Alle verhalen en diverse wandel- en fietsroutes zijn te vinden op www.oneindignoordholland.nl

 

 

 

 

 

 

if then is now is een community om onze culturele erfenis en geschiedenis actief met elkaar te bezoeken, beheren en verrijken, én beleven. Door het verleden (THEN) met het heden (NOW) te verbinden, biedt if then is now een inspirerende belevenis die je kijk op de wereld verandert. Die je stimuleert om binnen de community actief bij te dragen, routes te maken en die je de kans geeft voorbereid op weg te gaan. Do Culture Your Way!

 

http://ifthenisnow.nl/

Uit: fragment van documentaire over Stelling van Amsterdam, van Museion Media

 

Klaas Vonk (80 jaar oud) werd in 1950 gedetineerd op Fort Spijkerboor dat in de jaren na de tweede wereldoorlog dienst deed als militaire gevangenis. Klaas was Indië-weigeraar, hij verdomde het om te gaan vechten in het toenmalige Nederlands-indië. Hij werd opgesloten, notabene samen met oorlogsmisdadigers, en ook na ruim 50 jaar is er nog steeds verontwaardiging over de manier waarop de weigeraars werden behandeld.

Gardner machinegeweer was in gebruik op de Forten van de Stelling van Amsterdam

Schrijf in op onze nieuwsbrief

De StellingTour is ontwikkeld in opdracht van de Provincie Noord Holland